Specialisatie

Mijn specialisatie

Na de basis opleiding pedicure ben ik mij verder gaan specialiseren. De diabetische en reumatische aantekeningen heb ik behaald. Dit jaar zullen er weer opleidingen gevolgd gaan worden. Dit om met de nieuwe ontwikkelingen mee te gaan en aan de eisen te voldoen, die er vanuit de voetenbranche gesteld worden.

Diabetische voet

Ruim 10% van alle diabetisch patiënten hebben complicaties. Door mijn specialisatie ‘Diabetische Voet’ ben ik in staat professionele hulp en verzorging te verlenen. U kunt voor informatie over de vergoeding bij uw zorgverzekeraar terecht.

Reumatische voet

Door mijn specialisatie kan ik goede adviezen geven over de te gebruiken materialen, hulpmiddelen en zorgen voor drukverlichting bij knobbels.

Codecertificaat

Het codecertificaat geeft aan dat ik als pedicure voldoe aan alle wettelijke en branche-eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.