Afspraak

Afspraak maken

Met onderstaand formulier kunt u een behandeling aanvragen in mijn praktijk. Vul het formulier in en kies een gewenste datum en tijd. U ziet dan welk behandelmoment u heeft aangevraagd. Als u alles heeft ingevuld kunt u op “Verzenden” klikken. Ik zal dan zo snel mogelijk op uw aanvraag reageren! Indien u telefonisch een afspraak wenst te maken, kan dit door te bellen naar 0653517360.

Vul hier een voorkeursdatum in.

Toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (‘Verordening of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens
  2. Het vrije verkeer van persoonsgegeven binnen de Europese Unie (‘EU’)

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

  • Ik geef mijn pedicure Ellie Saes van pedicurepraktijk Houten toestemming om de volgende gegevens in zijn/haar automatiseringssysteem/klantenbestand vast te leggen.
  • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W. -gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk) verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
  • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
  • Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en / of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
  • Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen, (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
  • Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines.

Ik heb ten allen tijde het recht de hiervoor gegeven toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.